Asianajopalvelut luottamuksella ja ammattitaidolla

Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy hoitaa yksityishenkilöiden, yritysten ja muiden yhteisöjen toimeksiantoja koko Suomessa ja erityisesti  Seinäjoen ja Vaasan talousalueella.

Etusivu > Palvelut

Tarjoamme ratkaisukeskeisiä lakipalveluita yksityisille, yrityksille ja muille yhteisöille.

Asianajopalvelut yrityksille ja muille yhteisöille

Yritykset ja muut yhteisöt tarvitsevat toiminnassaan runsaasti oikeudellista asiantuntemusta. Riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen on olennainen osa menestyksekästä yritystoimintaa. Oikeudellisten ja taloudellisten kysymysten kytkeytyminen yhteen on tyypillistä yritystoiminnalle. Tarjoamme yrityksille ja muille yhteisöille laaja-alaisesti osaamistamme erilaisissa juridis-taloudellisissa kysymyksissä.

Asianajajiemme oma toiminta ja kokemus yritysmaailmassa sekä toimistomme erittäin hyvät yhteistyötahot muun muassa kirjanpito- ja tilintarkastusalalta luovat edellytykset yritysasiakkaiden laadukkaaseen palveluun oikeudellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä.

Yrityksille hoitamamme tyypilliset toimeksiannot:

Kiinteistöt ja rakentaminen

Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyy paljon oikeudellisia vaatimuksia ja kysymyksiä. Meillä…

Työoikeus

Jatkuvat muutokset yhteiskunnan tilanteessa heijastuvat työelämään. Työsuhteita syntyy ja päättyy,…

Liikejuridiikka

Avustamme asiakkaitamme laaja-alaisesti erilaisissa liikejuridiikan toimeksiannoissa. Tyypillisesti hoitamamme liikejuridiikan toimeksianto…

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Olemme yritysasiakkaittemme puolella niin neuvottelupöydässä kuin tuomioistuimessakin. Yritysten väliset riidat…

Sopimus- ja vahingonkorvausoikeus

Sopimusoikeudellinen ja yhtiöoikeudellinen osaaminen on keskeisessä roolissa yrityksen asiakirjojen ja…

Yrityskauppa ja yritysjärjestelyt

Yrityksen elinkaaren alku, sen aikana tapahtuvat muutokset ja sen päättyminen…

Julkiset hankinnat

Julkisyhteisön hankintoja sääntelee hankintalaki ja hankintadirektiivit, joiden säännöksiä hankintayksikön tulee…

Asianajopalvelut yksityisille

Tarjoamme yksityishenkilöille palveluitamme monipuolisesti. Yksityishenkilöille hoitamamme toimeksiannot liittyvät tyypillisesti rikosoikeudenkäynteihin, perhe- ja perintöoikeuteen (muun muassa ositukset, testamentit, perinnönjaot ja lapsiasiat), työoikeuteen, kiinteistö- ja asuntokaupan riitoihin, sopimuksiin, erilaisten asiakirjojen laadintaan ja oikeudenkäynteihin.

Toimistomme asianajajilla on vahva kokemus toimimisesta avioero-osituksissa pesänjakajana ja perinnönjaoissa pesänjakajana sekä pesänselvittäjänä.

Hoidamme toimeksiannot ehdottoman luottamuksellisesti pyrkien tunnistamaan asiakkaan ongelmat sekä etsimällä niihin ratkaisut. Lakimiestemme ratkaistavaksi tulevat toimeksiannot liittyvät elämän eri osa-alueille ja niiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta oikeudellisten asioiden lisäksi myös muilta aloilta. Toimistomme laaja yhteistyöverkosto ja lakimiestemme yhteistyökyky muiden asiantuntijoiden kanssa on usein keskeisessä roolissa onnistuneen ratkaisun löytymisessä.

Asunto- ja kiinteistökaupan riidat

Yksityishenkilön elämän merkittävimpiä päätöksiä ovat usein asunto- ja kiinteistökaupat. Taloudellisen…

Avioliitto ja avioero

Elämäntilanteen muuttuessa ja muutoksiin varautuessa on toisinaan hyvä käyttää asiantuntijan…

Perintö ja testamentti

Perintöoikeus on erikoisalaamme. Avustamme asiakkaitamme perunkirjoituksissa, pesänselvityksissä ja perinnönjakoa koskevissa…

Työoikeus

Työ on keskeinen osa monen ihmisen identiteettiä. Työsuhteisiin liittyy laaja…

Lasten huolto, tapaaminen ja asumisoikeus

Lasten hyvinvointi on toimistollemme tärkeä asia. Aikuisten tekemät ratkaisut lapsen…

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynti

Riidan syntyessä sovintoratkaisun saavuttaminen ei ole aina mahdollista ja asiakkaan…

Rikosoikeus

Hoidamme rikosoikeudellisia toimeksiantoja monipuolisesti.  Tarjoamme palveluitamme rikosoikeuden koko kentällä aina…

Kauppakirjat ja sopimukset

Sopimus on tehokas keino säätää kahden tai useamman osapuolen välisistä…

Vahingonkorvaus- ja vakuutusasiat

Vahingonkorvausoikeus Vahinkoja sattuu niin sopimussuhteissa kuin niiden ulkopuolellakin.  Avustamme tarpeen…

Kustannukset

Toimeksiannon hoitamisesta veloittamamme palkkio perustuu käytettyyn aikaan ja sen mukaisiin tuntiveloitukseen tai toimenpidekohtaisiin mininipalkkioihin. Palkkioperusteemme ilmenevät tarkemmin hinnastostamme.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutus sisältyy tavanomaisesti yksityishenkilöillä kotivakuutukseen ja yrityksillä yritysvakuutukseen. Oikeusturvaetu kattaa vakuutusehtojen mukaisen osan kustannuksista. Ilmoitathan mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta, niin selvitetään yhdessä, kuuluuko asiasi oikeusturvavakuutuksen piiriin.

Oikeusapu

Yksityisen henkilön oikeus yleiseen oikeusapuun määräytyy sekä taloudellisen tilanteen että hoidettavan asian laadun perusteella. Oikeusapun oikeutetun avustajan palkkio korvataan valtion varoista joko osaksi tai kokonaan. On myös tilanteita, joissa valtion varoista maksettava oikeusapu kattaa myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden.

Toimeksiantoon johtamaton yhteydenotto (enintään 15 min) oikeudellisen avun tarpeen kartoittamiseksi on maksuton. Käänny rohkeasti puoleemme, niin selvitetään, voimmeko me auttaa Sinua.