Riidanratkaisu ja oikeudenkäynti

Etusivu > Palvelut > Riidanratkaisu ja oikeudenkäynti

Riidan syntyessä sovintoratkaisun saavuttaminen ei ole aina mahdollista ja asiakkaan etu saattaa edellyttää asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi. Toimistomme lakimiehillä on vahva asiantuntemus ja valmius avustaa asiakkaitamme oikeudenkäynneissä. 

Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyy paljon sääntöjä ja periaatteita, joiden tunteminen on ehdoton edellytys hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Riskien kartoittaminen ja tunnistaminen on asianajotoiminnan ydinaluetta. Asianajaja kannattaakin hankkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa parhaan lopputuloksen mahdollistamiseksi.

Tarjoamme laaja-alaisesti riidanratkaisuun liittyviä asianajopalveluja.