Avioliitto ja avioero

Etusivu > Palvelut > Avioliitto ja avioero

Elämäntilanteen muuttuessa ja muutoksiin varautuessa on toisinaan hyvä käyttää asiantuntijan apua ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa.

Avioliittoa solmittaessa on syytä varautua myös sen päättymiseen. Palveluihimme kuuluu muun muassa avioehtosopimusten laatiminen ja niiden rekisteröinnissä avustaminen.

Yhteiselämän päättyessä tavoitteemme on ensisijaisesti välttää riitaisuuden syntyminen ja pyrkiä ositussopimuksella ratkaistavaan sovintoon. Toisinaan asiakkaidemme oikeuksien puolustaminen kuitenkin edellyttää asian saattamista pesänjakajan- ja/tai pesänselvittäjän taikka tuomioistuimen ratkaistavaksi. Toimistomme lakimiehillä on kattava asiantuntemus ja valmius riitaisissa asioissa ryhtyä asiakkaan etujen ajamisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Lisäksi palveluihimme kuuluu toimiminen käräjäoikeuden määräykseen perustuvana puolueettomana pesänjakajana.