Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy
hoitaa yksityishenkilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toimeksiantoja koko Suomessa ja erityisesti Pohjanmaan alueella. Pätevät asianajajamme hoitavat oikeudelliset ongelmat ja oikeudenkäynnit luottamuksellisesti.
Tutustu meihin

Asioille piste
Oikeudenkäynnit Työoikeus Rikosoikeus
Perhe--ja-perintöoikeus Liikejuridiikka Kiinteistökaupan-riidat
Julkiset-hankinnat Vahingonkorvausoikeus Maankäyttö,-rakentaminen-ja-kaavoitus