Yritys

Asianajotoimisto Ristikangas & Koskinen Oy hoitaa yksityishenkilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen toimeksiantoja koko Suomessa ja erityisesti Pohjanmaan alueella. Toimistollamme on pitkät perinteet ja toimintamme on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa.

Toimiston historia alkaa vuodesta 1974, jolloin Tuure Ristikangas aloitti asianajotoiminnan Seinäjoella. Vuodet 1974-1981 Tuure Ristikangas harjoitti asianajotoimintaa yhdessä asianajaja Matti Koskisen kanssa ja vuodesta 1981 alkaen omalla toiminimellä sekä sittemmin osakeyhtiömuodossa.

Yritys ja sen henkilömäärä kasvoi vuonna 2011 varatuomari Antti Koskisen tultua toimiston palvelukseen ja osakkaaksi.

Vuonna 2012 toimistomme jatkoi kasvuaan ja vankisti asiantuntemustaan asianajaja Martti Lepistön siirryttyä toimiston palvelukseen.

Kasvu jatkui vuonna 2014 asianajaja Jenny Väyrysen ja asianajaja Heidi Koskisen aloitettua toimiston palveluksessa. Asianajosihteerin tehtäviä on hoitanut vuodesta 2014 lukien Päivi Ristikangas.

Toimistomme on muun muassa lakimiesten määrällä mitattuna alueellisesti suuri. Toimistomme koko ja lakimiestemme monipuolinen kokemustausta on vahvuutemme. Kunkin jutun edellyttämä asiantuntemus ja työpanos ovat toimistomme koon tuomien resurssien ansiosta saatavissa nopeasti asiakkaan käyttöön. Toimiston koko mahdollistaa ripeän toiminnan myös laajoissa, monimutkaisissa ja ylipäätään suurta työmäärää vaativissa asioissa.

Vahvuutemme erilaisten toimeksiantojen hoitamisessa perustuu keskeisesti myös siihen laajaan yhteistyöverkostoon niin yksityisen kuin julkisen sektorin puolella, jonka toimistomme pitkät perinteet ja vuosikymmenten toiminta alueellisena asianajotoimistona on muodostanut. Yhteistyöverkoston laajuudesta huolimatta olemme täysin itsenäinen ja riippumaton, Suomen Asianajajaliiton sääntelyn ja valvonnan alainen asianajotoimisto.

Ehdottoman luottamuksellisuuden, asiantuntemuksen ja tehokkuuden lisäksi päätavoitteemme on olla helposti lähestyttävä ja asiakasta kuunteleva asianajotoimisto. Koska oikeudelliset ongelmat on lisäksi erittäin tärkeää tunnistaa ajoissa, emme veloita toimeksiantoon johtamattomasta asian alustavasta kartoittamisesta.

suomen-asianajajaliitto

> Suomen asianajajaliiton sivuille