Vahingonkorvauskoikeus

Hoidamme vahingonkorvausoikeudellisia toimeksiantoja kaikilla toimialoilla.

Avustamme vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa sekä vahinkoa kärsineitä että vahingon aiheuttajia.

Hoitamamme vahingonkorvausriidat liittyvät tyypillisesti sopimusrikkomuksiin, rikokseen, rakentamiseen, julkisen vallan käyttöön, yhteisön toimielimen toimintaan, tuotevastuuseen tai irtaimen kauppaan. 

Pyrimme ensisijaisesti tunnistamaan riskit ja välttämään niiden realisoitumisen. Tarjoammekin asiakkaidemme käyttöön vahingonkorvausoikeudellisen osaamisemme, jotta asiakkaamme voivat tehdä ajoissa toimintansa kannalta mahdollisimman rationaalisia ratkaisuja.

Mikäli vahinko on kuitenkin päässyt aiheutumaan, pyrimme ratkaisemaan syntyneen tilanteen asiakkaamme kannalta mahdollisimman edullisella tavalla. Joskus vahingonkorvausoikeudellisen asian ratkaisu edellyttää asian saattamista tuomioistuimen tai välimiehen ratkaistavaksi ja tällöin käytämme ammattitaitomme tinkimättä kyseisen riidan voittamiseksi.