Perhe- ja perintöoikeus

Tarjoamme palveluitamme laaja-alaisesti erilaisissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

Asianajajan kokemuksella ja ammattitaidolla on perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa keskeinen merkitys.

Avustamme asiakkaitamme perunkirjoituksissa, perinnönjaoissa ja omaisuuden ositusta koskevissa asioissa. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus vaikeiden perhe- ja perintöoikeudellisten riitojen ratkaisusta.  Tavoitteemme on välttää riitaisuuden syntyminen, mutta asiakkaidemme oikeuksien toteuttaminen edellyttää ajoittain myös asian saattamista pesänjakajan- ja/tai pesänselvittäjän taikka tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Hoidamme ammattitaidolla lasten asumista, tapaamisoikeutta, huoltoa ja elatusta koskevat asiat

Lisäksi asiantuntijamme laativat erityisosaamista edellyttäviä asiakirjoja, kuten testamentteja, avioehto-, ositus- ja perinnönjakosopimuksia.

Toimintamme painopistealueeseen kuuluu erityisesti pesänjakajana ja pesänselvittäjänä sekä perunkirjoitusten uskottuina miehinä toimiminen.