Oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynti on oikeudellisen riidan ratkaisumenettely. Pelkistetysti voidaan todeta, että julkisoikeudelliset asiat käsitellään hallinto-tuomioistuimissa ja yksityisoikeudelliset asiat yleisissä tuomioistuimissa.

Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyy paljon sääntöjä ja periaatteita, joiden tunteminen on ehdoton edellytys hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Kyky tunnistaa riskit on asianajotoiminnan ydinaluetta. Asianajaja kannattaakin hankkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa parhaan lopputuloksen mahdollistamiseksi.

Lähtökohtamme on auttaa asiakastamme löytämään tehokkaimmat keinot asiakkaan tavoitteleman lopputuloksen saavuttamiseksi. Pyrimme sovintoratkaisun löytämiseen aina, kun asiakkaamme etu on sovintoratkaisun saavuttaminen.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa oikeudenkäyntiasian eri vaiheissa. Asiakkaan kuunteleminen merkityksellisen tapahtumainkulun ja todistusaineiston selvittämiseksi on - erilaisten oikeudenkäyntiasiakirjojen laatimisen ja varsinaisen asianajon ohella - olennainen osa oikeudenkäyntiasian hyvää hoitamista.

Oikeudenkäynneissä avustaminen on ydinosaamistamme ja tarjoammekin vankkaa asiantuntemusta erilaisissa oikeudenkäynneissä ratkaistavissa riita- ja rikosasioissa sekä hallinto-oikeudellisissa asioissa. Avustamme asiakkaitamme myös välimiesmenettelyssä ratkaistavissa riita-asioissa.