Maankäyttö, rakentaminen ja kaavoitus

Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyy merkittäviä taloudellisia intressejä. Rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö ja muu normisto, hyvä rakennustapa sekä alalla yleisesti käytetyt sopimusehdot muodostavat tyypillisesti monimutkaisen kokonaisuuden, jonka ymmärtäminen on maallikolle vaikeaa.  Asianajajamme ovat tiiviissä yhteistyössä eri rakennusalan asiantuntijoiden kanssa. Tarjoamme monipuolisesti palveluitamme erilaisissa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Rakentamiseen liittyvät toimeksiannot liittyvät tyypillisesti sopimusten laadintaan tai rakentamisessa ilmenneisiin virheisiin perustuvien riitojen ratkaisuun.

Avustamme asiakkaitamme rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvissä lupa- ja valitusprosesseissa.

Ympäristöoikeuden ja kaavoituksen osalta tyypillisesti hoitamamme toimeksianto liittyy kaavan tehostamiseen tai liittyy muutoin viranomaisen päätöksestä tehtävään muutoksenhakuun.

Toimistollamme on erityisosaamista muun muassa turvetuotantoalan ympäristölupakysymyksistä.