Julkiset hankinnat

Avustamme asiakkaitamme julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Tyypillisesti hoitamamme toimeksianto liittyy tarjouksen laatimiseen liittyvään konsultointiin, hankintapäätöksestä valittamiseen tai hankintayksikön konsultointiin hankinnan suunnittelussa tai toteutuksessa.