HINNASTO

 

 

 A) Oikeusapu

Kun asiakas saa oikeusapua kokonaan tai osaksi, palkkio toimenpiteistä määräytyy kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

B) Muut toimeksiannot

Pääasiallinen laskutusperuste:

Palkkio määräytyy ajankäytön mukaan siten, että tuntiveloitusperuste on 200,00 euroa + alv 24 % eli yhteensä 248,00 euroa.

 

Palkkion määräytymiseen vaikuttavat kuitenkin seuraavat poikkeukset:

 

Useita päämiehiä

Jos avustajalla on samassa asiassa useita päämiehiä, toisesta päämiehestä ja sitä seuraavista päämiehistä palkkio on enintään 80 prosenttia normaalipalkkiosta kunkin päämiehen osalta.

 

Korotettu palkkio

Seuraavissa asioissa sovelletaan 220 euroa + alv 24 %, eli yhteensä 272,80 euroa / tuntiveloitusperustetta:

 

1) Yrityssaneerauksia koskevat toimeksiannot

2) tehtävä joudutaan avustajasta riippumattomista syistä suorittamaan säännönmukaisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, poikkeuksellisissa olosuhteissa tai erityisen kiireellisenä;

3) tehtävä on poikkeuksellisen vaikea ja sen hoitaminen edellyttää erityistä asiantuntemusta, kokemusta ja ammattitaitoa (muun muassa yrityskauppaa koskevat toimeksiannot ja yritysten väliset riita-asiat); tai

4) avustajalla on tavallista tuntuvasti suurempi vastuu joko sen vuoksi, että kysymyksessä on huomattava taloudellinen etuus, tai asialla muutoin on erityinen merkitys päämiehelle.

 

Kulut

Posti-, puhelin- ja kopiointikuluista laskutetaan kulloinkin voimassa olevien posti ja puhelin ym. maksujen mukaan.

Kopioukuluina veloitetaan 0,62 euroa (sis. alv 24 %) per sivu.

Matkakulut veloitetaan verottajan hyväksymän kilometrikorvauksen mukaan lisättynä arvonlisäverolla.

Muut kulut todellisten kulujen mukaan.

 

Muuta:

Vähimmäispalkkiot:

Riippumatta ajankäytöstä sovelletaan seuraavia vähimmäispalkkioita:

1) Ositussopimus tai perunkirjoitus 700,00 euroa + alv 24 % = 868,00 euroa

2) Avioehtosopimus 200,00 euroa + alv 24 % = 248,00 euroa

3) Testamentti 300,00 euroa + alv 24 % = 372,00 euroa

4) Neuvottelu, johon voi sisältyä yksinkertaisen asiakirjan laatiminen 200 euroa + alv 24 % = 248,00 euroa

5) Puhelinneuvottelu 35,00 euroa + alv 24% =43,40 euroa

6) Asiakirjan tai valituksen laatiminen ja muu oikeudellinen avustaminen vähintään 200,00 + alv 24 % = 248,00 euroa

7) avustaminen esitutkinnassa (kuulustelu ja pakkokeino) vähintään 2 tunnin velvoitus.

8) Esiintyminen tuomioistuimessa vähintään kolmen tunnin aikaperusteinen veloitus

9) Tuomioistuimelle laadittu asiakirja vähintään yhden tunnin aikaperusteinen veloitus

 

Mikäli edellä mainituissa toimenpiteissä ajankäytön mukainen palkkio on suurempi kuin minimipalkkio, käytetään ajankäytön mukaista laskutusperustetta.

Tämän lisäksi asianajotoiminnassa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton hallituksen vahvistamaan yleisohjetta palkkiolaskutuksen perusteista.

Laskutukseen tyytymätön on oikeutettu saattamaan liiallisena pitämänsä laskun joko käräjäoikeuden tai Suomen Asianajajaliiton välimiesmenettelyn käsiteltäväksi.