Antti Koskinen

KOULUTUS

- ylioppilas 1994, Seinäjoen lukio

- oikeustieteen opintoja 1998-1999, Lunds universitet, Ruotsi

- oikeustieteen kandidaatti 2001, Lapin yliopisto

- varatuomari 2002, Vaasan hovioikeus

- fil. yo, pääaine ruotsi 2008-, Vaasan yliopisto

- asianajajatutkinto 2011

TYÖKOKEMUS

- Seinäjoen käräjäoikeus, notaari, käräjäviskaali ja käräjätuomari 2001-2005

- Etelä-Pohjanmaan Opisto, työoikeuden sivutoiminen tuntiopettaja 2004

- Vaasan hovioikeus, hovioikeudenviskaali 2005-2007

- Kauhajoen käräjäoikeus, käräjätuomari 2007-2008

- Vaasan hovioikeus, hovioikeudenviskaali ja hovioikeudenneuvoksen sijaisuuksia 2008-2009

- Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus, käräjätuomari 2010

- Asianajotoimisto Ristikangas, Kinnunen & Koskinen Oy, lakimies, osakas 2011-

LUOTTAMUSTOIMET JA MUUT TEHTÄVÄT

- Suomen Lakimiesliitto ry, Etelä-Pohjanmaan alueasiamies 2008-

KIELITAITO

- suomi, ruotsi, englanti